IBF Forum Agenda

IBF

Kayıt

09:00

Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet

09:30

Search

11:00

1. Panel: Uluslararası Para Sisteminin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi Düz

11:30

Search

13:30

2. Oturum: Uluslararası Ticaret ve Para Sisteminde Blockchain Teknolojisinin Kon

14:30

22. IBF Kapanış Oturumu

16:30

IBF Turkey 2016 will be held at WOW Istanbul Convention Center this year.

Click For Map