WOW İstanbul Convention Center, SAFİR 13:55

Oturum 2: Teknolojinin Ticarileştirilmesi ve Pazar Başarısı

Moderatör:

Dr. Şeref OĞUZ, Ekonomi Müdürü, Sabah Gazetesi


Konuşmacılar:

Serhat ORAN, Grup Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, ALTINAY Robotics

Doğan TAŞKENT, TTH Türkiye Proje Geliştirme Lideri

Prof. Sherif A. El-Safty, Kurucu ve CEO, Nihon Nano Tech. Co. Ltd.

Gökçe TABAK, Operasyon ve Proje Geliştirme Başkanı, İTÜ ARI Teknokent

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Başkan Yardımcısı, TÜBİTAK


Oturum Çerçevesi:

• İcat, yenilik ve ticarileştirme arasındaki fark

• Başarılı ticarileştirme için ana unsurlar nelerdir?

• Ticarileştirme ortamının sağlanmasında hükümetlerin rolü

• Yakın gelecekte ticarileştirilmesi rahatça mümkün olabilecek yeni alanlar

• Ticarileştirme sürecinde pazar alanının özellikleri

• Pazar başarısı nasıl elde edilir ve nasıl ölçülür?