WOW İstanbul Convention Center, SAFİR 15:50

Oturum3: Girişimcilik Ekosistemini Nasıl İnşa Ederiz?

Moderatör:

Prof. Dr. Kerem ALKİN, Öğretim Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar:

Osman ÇELİK, Hazine Müsteşarı, T.C. Hazine Müsteşarlığı

Mushtak PARKER, Editor, Islamic Banker Magazine

Nihat NARİN, Yatırımcı İlişkileri ve İş Geliştirme Direktörü, Turkcell

Himmet KARADAĞ, Başkan, Borsa İstanbul

Kadir ŞENER, Windows ve Cihazlar Grup Direktörü, Microsoft Türkiye

                                       

Oturum Çerçevesi:

  • Girişimciliğin önemi: inovasyon, yeni iş ve istihdam yaratma
  • Girişimcilik ekosistemini nasıl geliştirir ve nasıl sürdürülebilir hale getiririz?  
  • Gençlere odaklı girişimcilik bilinci nasıl elde edilir?
  • Girişimci dostu politikaların tasarlanması