CNR İstanbul | Hall 3 | Toplantı Salonu 14:00

Etiyopya Ülke Raporu Sunumu

2023 yılında Türkiye, yüksek gelirli bir ekonomi haline gelmeyi ve ihracatını 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalarda, Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için stratejik sektörler ve yeni pazarlar büyük önem arz etmektedir.

Bu hedefe hizmet eden 16. MÜSİAD EXPO dâhilinde,

- Asya-Pasifik ekonomisi için kilit ülke olan Malezya,

- Afrika pazarının önemli aktörlerinden Etiyopya,

- Hem coğrafi hem de stratejik ortağımız olan Rusya,

“Ülke Raporları – Türk Girişimciler İçin El Kitabı” hazırlanacaktır.

Bu rapor lansmanı çerçevesinde, seçkin bürokratlar, politikacılar, akademisyenler, iş adamları ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecektir. “Malezya/Etiyopya/Rusya Ülke Raporları – Türk Girişimciler İçin El Kitabı” başlıklı rapor lansmanı ile birlikte gerçekleştirilecek olan panelde, bu üç odak ülkede iş hayatı, yatırım fırsatları, ihraç edilebilecek ürün grupları ve gelecekteki stratejik sektörler ele alınacaktır. Moderatör tarafından yönetilecek panel oturumunda büyükelçiler, yatırım ajansları, uluslararası iş Konseyleri ve ünlü iş adamlarından oluşacak konuşmacılar yer alacaktır. Bu panellerde öne çıkan öneriler ve çıkarımlar rapor kapsamına dâhil edilecek, organizasyon sonrasında yayımlanacaktır.