Geçmiş Kongreler

 • 21. IBF Jordan 2017

  Katılım Finansı Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmaya Nasıl Katkı Sağlar?

 • 20. IBF Türkiye 2016

  İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi 

 • 19. IBF Qatar 2015

  Büyük Güç: Türkiye ve Katar’ın Ortak Geleceği

 • 18. IBF Türkiye 2014

  Paradigma Kayması: Yeni Finansal Eğilimler

 • 17. IBF FAS 2013

  Büyümenin Finansmanı

 • 16. IBF Türkiye 2012

  İslam Konferansı Teşkilatı Ülkelerinde Ekonomi ve Siyasette Yükselme Zamanı

 • 15. IBF Suudi Arabistan - Ürdün 2011

  Suudi Arabistan - Ürdün 2011 Bölgesel IBF Toplantıları

 • 14. IBF Türkiye 2010

  İslam Konferansı Teşkilatı Ülkelerin Teknoloji Vizyonu

 • 13. IBF Mısır 2009

  Küresel Kriz Döneminde Ticarette Sanayinin Gelişimi: İş Birliği için Yeni Fırsatlar

 • 12. IBF Türkiye 2008

  İslam Ülkeleri Arasında Mali Entegrasyon

 • 11. IBF B. Arap Emirlikleri 2007

  Bölgenin İç ve Dış Yatırım Potansiyelinin Keşfi

 • 10. IBF Türkiye 2006

  İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arası Pazarlar için Yatırım Ortakları

 • 9. IBF Suudi Arabistan 2005

  İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkerler Arası Bürokratik Engeller

 • 8. IBF Türkiye 2004

  Afro-Avrasya Bölgesinde Uluslararası Ticaret ve Yatırım Merkezi Olarak Türkiye

 • 7. IBF İran 2001

  Gelecekte İran ile İş Fırsatları

 • 6. IBF Afrika 2002

  2000’li Yıllarda Müslüman Milletler Arasında Küresel İş Ağları Kurmanın Önemi ve Uygulaması

 • 5. IBF Malezya 2001

  IT’de Yeni Sınırların Bozulması (Müslüman İşbirliklerinin Global İş Ağı için Bir Platorm)

 • 4. IBF Afrika 2000

  Milenyum Afrikası

 • 3. IBF Türkiye 1998

  Müslüman Milletler Arasında Global İş Ağı

 • 2. IBF Türkiye 1996

  Müslüman Milletler Arasında Global İş Ağı

 • 1. IBF Pakistan 1995

  Müslüman Milletler Arasında Global İş Ağı